Maharashtra State Table Tennis Association

  HOME

District wise Player Entry Individual Event 49th Inter-District & 80th Maharashtra State Championships Table Tennis Tournament, 2018
District Name Count
AKOLA 68
AMRAVATI 61
AHMEDNAGAR 02
AURANGABAD 16
BEED 11
BHANDARA 02
DHULE 22
JALGAON 04
JALNA 06
KOLHAPUR 78
MUMBAI CITY 89
MUMBAI SUBURBAN 171
NANDED 44
NAGPUR 49
NASHIK 38
PALGHAR 31
PUNE 214
PARBHANI 30
RAIGAD 49
SANGLI 06
SOLAPUR 14
SATARA 24
THANE 164
YAVATMAL 33
   
TOTAL : 1226